Imam Mahdi (vrede zij met hem)

Gezondheids- en medische diensten na de komst van Imam al-Mahdi (vrede zij met hem)

Door: Najmuddin Tabasi
Vertaald door: Zainab al-Kisa

Een van de problemen van de samenleving vóór de komst van de Imam van de Tijd (vrede zij met hem) zal de verslechtering van de gezondheid en de inefficiëntie van de behandelende maatregelen zijn die, als gevolg daarvan, zullen leiden tot de verspreiding van besmettelijke ziekten en plotselinge dood in de gehele wereld.
De verspreiding van ziekten als lepra, pest, verlamming, blindheid, hartfalen, en honderden anderen zullen zo bedreigend zijn voor de levens van mensen dat het zal lijken alsof iedereen zat te wachten voor een zekere dood, zonder enige hoop op een langere levensduur. Wanneer ze naar bed gaan ’s nachts, zou er geen hoop voor hen zijn om wakker te worden en de volgende dag te overleven, en als ze naar buiten gaan zou er geen hoop op hun terugkeer.

Deze hartverscheurende en pijnlijke omstandigheden zullen ontstaan ​​als de gevolg van milieuvervuiling en als gevolg van het gebruik van chemische, nucleaire en biologische wapens. De toename van het aantal doden en het niet begraven van hun lichamen zullen factoren zijn voor de uitbraak van die ziekten, of als gevolg van andere psychische en emotionele ziekten die zullen optreden door hopeloosheid en het verlies van dierbaren. De oorzaken van al deze dingen kunnen echter te wijten zijn aan andere factoren waarvan we ons niet bewust zijn.

De regering van Hazrat al-Mahdi (vrede zij met hem) zal in een dergelijke stand van zaken het licht van de hoop in de harten zijn van de door onheil getroffenen en verdrukte mensen van die tijd voor de eliminatie van dergelijke omstandigheden en het herstel van de gezondheid van de menselijke samenleving. Dit is precies wat de regering van de imam van de Tijd (vrede zij met hem) zal doen.
We zullen hier een aantal hadiths noemen over de toestand van de gezondheid en medische behandeling voorafgaand aan komst van de Imam. Daarna zullen we kijken naar enkele hadiths over de inspanningen van Hazrat Hujjah (vrede zij met hem) bij de bescherming voor de gezondheid en medische diensten van de samenleving.

De verspreiding van ziektes en plotselinge dood
De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zijn met hem en zijn familie) zei: ‘Onder de tekenen van het naderen van de Dag des Oordeels is dat een man zal sterven zonder pijn of kwalen.’ [131][715]
In een andere hadith zegt hij: ‘Tijdens het naderen van Qiyamah zullen er zo veel buitensporige en opeenvolgende sa’iqahs (donder en bliksem die branden veroorzaken) zijn, dat een persoon, in het gezelschap is van zijn verwanten of een groep, zal vragen: ‘Wie van jullie werd gisteren getroffen door de bliksem en verbrandde zich?’ En het antwoord zal zijn: ‘Zo en zo…’[132][716]

Sa’iqah betekent bewusteloosheid of het verlies van het verstand door het horen van een angstaanjagend geluid. Het betekent ook brand of verbranding. Daarom verliest een persoon die is getroffen met sa’iqah zijn verstand of wordt verbrand door de gevolgen van de brand [133] [717] en omgezet in as.
Uiteraard is het mogelijk dat sa’iqah het resultaat is van de explosie van geavanceerde wapens op dat moment, die zullen branden en een angstaanjagend geluid produceren zodat iemand in de buurt in as zal veranderen. Het effect dat ze zullen hebben op de mens zal niets anders zijn dan ziekten; deze drie kwalen en ellende kunnen alleen worden veroorzaakt door destructieve wapens.
De Boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zijn met hem en zijn familie) zei in een andere hadith: ‘Tijdens het naderen van Qiyamah en Opstanding zullen er ontelbaar veel doden zijn en naderhand zullen er jaren zijn met vele aardbevingen.’ [134][718]
De Leider van de Gelovigen (vrede zij met hem) zei hierover:  ‘Voorafgaand aan de komst van al-Qa’im (vrede zij met hem) zullen twee typen doodsoorzaken veel voorkomen, d.w.z. de ‘rode dood’ en de ‘witte dood’, welke wezenlijk de verspreiding van epidemiën zijn.’ [135][719]
Imam as-Sadiq (vrede zij met hem) zei: ‘Onder de tekenen van Qiyamah en Opstanding is de verspreiding van verlammingen en plotselinge dood.’ [136][720]
Imam al-Kazim (vrede zij met hem) quotte de Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem en zijn familie) toen hij zei: ‘Het optreden van een plotselinge dood, lepra en aambeien zullen onder de tekenen zijn van het naderen van Qiyama en Opstanding.’ [137][721]
In Bayan al-A’immah is opgenomen: ‘Onder de tekenen van het naderen van al-Mahdi’s komst is de verspreiding van cholera en pest in de wereld en in het bijzonder in Baghdad en de steden eromheen wat zal resulteren in de dood van veel mensen.’ [138][722]

Gezondheid
Verbazingwekkende sprongen in de wetenschap, de medische wetenschap in het bijzonder, zal worden bereikt tijdens het bewind van al-Mahdi (vrede zij met hem) en zullen worden gebruikt voor de verbetering van de gezondheid in de samenleving. Andere factoren die bijdragen tot de verbetering van de gezondheid in de samenleving zijn het blussen van de vlammen van de oorlog, innerlijke rust; het behoud van de geestelijke gezondheid met de hervorming van de mensheid, en de bloei van landbouw en veeteelt die de juiste voeding voor mensen verzorgen.
Zo zal de toestand van de volksgezondheid in de periode van de Imam van dit tijdperk (vrede zij met hem) het hoogste en de ideale niveau bereiken. Het zal zodanig zijn dat de fysieke conditie van de mensen zal veranderen en hun levensduur zoveel langer zal worden dat een persoon soms zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen te zien krijgt voor het vertrek uit deze wereld.
De boodschapper van Allah (vrede en zegeningen zijn met hem en zijn familie) zei: ‘De dag na Isa (Jezus, vrede zij met hem) neerdaalt vanuit de hemel en de Dajjal doodt, zal de zon vanuit het Westen opkomen (en niet uit het Oosten) en gedurende veertig dagen zullen jullie in voorspoed en gemakkelijk leven en niemand zal doodgaan of ziek worden. [139][723]
Misschien wordt met deze uitspraak bedoeld dat dood en ziekte, welke wijd verspreid zijn voor de komst van de Imam, onbelangrijk zullen worden tijdens de periode van de Imam. De letterlijke betekenis kan ook waar zijn, d.w.z. dat er in die specifieke periode geen dood en ziekte zal zijn dat te danken is aan de gezegende aanwezigheid van Hazrat Baqiyyatullah al-A‘zam (vrede zij met hem).
De Leider van de Gelovigen zei: ‘Tijdens het heersen van al-Mahdi (vrede zij met hem)… zal de levenduur lang zijn.’[140][724]
Mufaddal ibn ‘Umar zei: ‘Imam as-Sadiq (vrede zij met hem) zei: ‘Wanneer onze Qa’im komt… zullen de mensen onder de bescherming van zijn heerschappij een lange leeftijdsduur hebben tot een lengte dat er voor iedere persoon duizend kinderen geboren zullen worden.’ [141][725]
Hierover zei Imam as-Sajjad (vrede zij met hem): ‘Wanneer onze Qa’im komt, zal God, de Eerwaardige en Glorieuze, onze Shi’a (volgelingen) weghouden van kwalen en onheil, en hun harten tot stevig ijzer maken en de kracht van elk hen zal gelijk zijn aan dat van veertig mannen. Ze zullen de heersers op de aarde zijn en de leidende figuren.’ [142][726]
Wat betreft de staat van het milieu tijdens het bewind van de Imam van de Tijd (vrede zij met hem) zegt Imam Baqir (vrede zij met hem): ‘Wanneer onze Qa’im komt… zullen septische tanks en afvoerleidingen langs de wegen verwijderd worden.’ [143][727]

Het behoud van gezondheid in de steden en in de sociale omgeving is een van de verantwoordelijkheden van een regering. En zo zou elke mogelijk bedreigende factor voor de gezonde toestand van het milieu moeten worden voorkomen.
Dumpen van huishoudelijk afval op de straten en de bouw van beerputten buiten het huis, zoals het geval is in sommige steden en dorpen, zijn nadelig voor de gezonde toestand van het milieu. We kunnen zien dat dit een van de taken is die door Hazrat al-Mahdi (vrede zij met hem) uitgevoerd moet worden om ter preventie van de schending van de regelgeving betreffende gezondheid.

Medische Diensten
Omdat de gezondheidstoestand het ideale niveau zal bereiken tijdens de periode van Hazrat al-Mahdi (vrede zij met hem), zullen ziekten verminderen; slechts een paar personen zullen worden getroffen met ziekte. De medische wetenschap zal ook zijn hoogtepunt bereiken en diverse ziekten worden genezen binnen een zeer korte tijd. In aanvulling hierop zal de Imam (vrede zij met hem), met de hulp van God, zelf de ongeneselijken genezen. In feite kan men zeggen dat er geen kwaal zou worden gevonden tijdens het bewind van de Imam (vrede zij met hem).

Met betrekking tot de regering van al-Mahdi (vrede zij met hem) zei Imam Hussain (vrede zij met hem): ‘Geen blinde, verlamde of zieke mensen zullen op de aarde blijven zonder te worden genezen door God.’ [144][728]
De Leider van de Gelovigen (vrede zij met hem) zei: ‘…Dan zal onze Qa’im, die dan nog in een staat van verborgenheid is, verschijnen met Jibra’il voor hem en het Boek van God naast hem. Hij zal degenen die lijden aan vitiligo [huidziekte gekenmerkt door bepaalde pigmentafwijkingen] en lepra genezen.’[145][729]
Uit deze hadith kan worden afgeleid dat Hazrat al-Mahdi (vrede zij met hem) zelf een rol gaat spelen bij het genezen van deze ongeneselijke ziekten.
Imam as-Sadiq (vrede zij met hem) zei: ‘Wanneer onze Qa’im komt, zal God de gelovigen bij ziekten weghouden en hen hun gezondheid teruggeven.’[146][730]
Imam al-Baqir (vrede zij met hem) zegt hierover: ‘Iedereen die de Qa’im vanuit ons, de Ahlulbait, te zien krijgt, zal worden genezen als hij een kwaal had, en wanneer hij leed aan zwakte, zal hij sterk en vol energie worden.’ [147][731]
In Shaykh as-Saduq’s Khisal wordt vermeld: ‘Tijdens de tijd van Hazrat al-Mahdi (vrede zij met hem), zullen ziekten worden genezen en ze (de gelovigen) zullen als stukken ijzer worden.’

http://www.imamreza.net/eng/imamreza.php?id=9072

Dit bericht is geplaatst in Ahl al Bayt (Huisgenoten). Bookmark de permalink.