De maand Sha’ban verwelkomen

Geschreven door: Mulla Mujaheedali Sheriff
Vertaald door: Zainab al-Kisa
Imam Ali (vrede zij met hem) zag op een dag, het was de eerste dag van Sha’ban, enkele moslims redetwisten over het onderwerp van het lot. Hij raadde hen deze hoofdbezigheid af en trok hun aandacht naar de gunsten van deze maand, Hij zei dat de Heer deze maand ‘Sha’ban’ heeft genoemd vanwege Zijn gunsten en overvloedigheden die overal in de maand worden verspreid (Sha’aba). Allah geeft Zijn grote gunsten, die gemakkelijk en zonder veel inspanning te bereiken zijn in deze maand. Dit kan betekenen dat het doen van ‘ibadah (daden van aanbidding), het uitvoeren van andere goede daden en zich te onthouden van kwaad, vele voordelen zal dragen.

De Imam (vrede zij met hem) noemde toen een aantal goede daden op die niet over het hoofd mogen worden gezien in deze maand. Deze omvatten het gebed (Salat), belasting(Zakat), het aansporen tot het goede (amr bil ma’roof), verbieden van het slechte (nahyi anil munkar), goedheid jegens ouders, verwanten, buren, wederzijdse verzoening en het geven van liefdadigheid aan de armen en de behoeftigen.

De heilige Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem en zijn familie) was gewend tijdens de hele maand Sha’ban te vasten. Imam Zain ul-Abideen (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Wie, uit liefde voor de Profeet, nabijheid van Allah te zoeken en Zijn zegeningen, gunsten en beloningen in deze wereld en het hiernamaals te ontvangen, moet Sha’ban met de maand Ramadan verbinden als het gaat om vasten en gebeden.’

Aangeraden vastendagen:
De 1e, 2e en 3e dag van Sha’ban.
De 1e donderdag, middelste woensdag en de laatste donderdag van de maand.
De 13e, 14e en 15e van Sha’ban.
Iedere donderdag, vrijdag en zaterdag van Sha’ban.
De laatste drie dagen van Sha’ban om ze te voegen bij de maand Ramadan.

Aangezien dit de tweede maand van het zoeken van vergeving (Maghfirah) is, zou het volgende moeten worden gedaan:

Reciteer iedere dag 70 keer: ASTAGHFIRULLAHA WA AS-ALUHUT TAWBAH

Reciteer iedere dag 70 keer: ASTAGHFIRULLAHAL-LADHEE LAA ILAAHA ILLA HUWAR-RAHMAANUR RAHEEMUL HAYYUL QAYYOOMU WA ATOOBU ILAIHI

Geef zo veel mogelijk aalmoezen (Sadaqah)

Reciteer leus voor zegeningen voor de Ahlalbait (Salawaat) zo vaak mogelijk over de Heilige Profeet (vrede en zegeningen zijn met hem en zijn familie)
Reciteer 1000 keer de volgende dhikr in deze maand (d.w.z verdeel het over de maand Sha’ban): LAA ILAAHA ILLALLAHU WALAA NA’BUDU ILLA IYYAAHU MUKHLISEENA LAHUD-DEEN WALAU KARIHAL MUSHRIKOON

Bedenk dat de 1e van Sha’ban (dag en nacht) bijna even belangrijk is als Shabe Barat, de 15e (midden) van Sha’ban.

Artikel komt uit de mails van www.almahdi.org.uk

Dit bericht is geplaatst in Maand Sha'ban. Bookmark de permalink.