Onze moskee heeft een religieuze, maatschappelijk en cultureel rol te vervullen nu en in de toekomst voor de (moslim)gemeenschap in de deelgemeente Charlois. Om deze te blijven vervullen hebben we uw steun hard nodig. Wij doen dan ook een beroep op elke moslim/individu in Nederland of daarbuiten om een bijdrage te leveren aan Stichting Iman. Immers buiten Allah is er niemand op wiens hulp wij kunnen rekenen, behalve op onze geliefde broeders en zusters.

Hoe kunt u onze moskee steunen?

1. Maak Dua (smeekbede) voor het slagen van de moskee.
2. Wij vragen u een jaarlijks bijdrage van €120 per gezin te betalen in 1 keer of gespreid betalen.
3. Doneer (elk bedrag groot of klein) op bankrekening :
NL48 ABNA 0502 1128 24 t.n.v. Stichting Iman
4. Maak het project bekend bij andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring, praat met hen en overtuig hen over de noodzaak van hun steun aan de Stichting.

De profeet, vrede zij met hem, zegt hierover het volgende: “Een ieder die een goede Sunnah in de Islam heeft geïntroduceerd, krijgt de beloning daarvoor en ook de beloning voor het feit dat anderen dit navolgen, zonder dat er iets van de beloning van diegene die de sunnah navolgen afgaat”

In een andere Hadith wordt het volgende vermeldt:“Touba (blijde tijding) voor diegene die een sleutel is tot het goede en een slot voor het kwade”

Beloning voor schenkingen

Wilt u behoren tot een van deze mensen? Dit is dan uw kans: Geef deze actie door aan uw naasten en wie weet bent u de sleutel waardoor mensen worden overtuigd. En insha’Allah zal Allah u hier rijkelijk voor belonen.

Om een beter beeld te geven over de hoeveelheid beloningen die u al voor een kleine bijdrage kunt krijgen hebben wij een aantal verzen/ahadith verzameld hierover.

Onze Boodschapper (vrede en zegeningen met hem) zei: “Als een man sterft, komen zijn goede daden tot een eind, behalve drie: Doorgaande liefdadigheden, profijtvolle kennis en een rechtvaardige zoon die voor hem zal bidden.” .

Waarlijk, mijn Heer vergroot en bekrimpt het levensonderhoud voor wie Hij wil van Zijn dienaren. En wat gij ook (weldadig) besteedt, Hij zal het teruggeven en Hij is de beste Voorziener… (soerat Saba: 39)

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”. (Surah At-Taubah  9:18)

Moge Allah u met het goede belonen.